homepage tel aviv bauhaus bauhaus renewal Bazoza House

Bazoza House1 Shimshon St. / 5 Hanevi'im St. 
1935

Architects - A. Berger & Y. Mandelbaum
Preservation Architect - Nitza Szmuk

 

bazoza house 5   bazoza house 3   bazoza house 2

 

bazoza house 1


 

 

 


Copyright Notice